esmaspäev, 19. september 2011

Selline kiri siis...Mihklipäeva laat Vahastus!

Mihklipäeva laat Vahastus
Moa tahas Sooga jälle kokku suada
Vahastu Maalinna mademe pial, meite oma seltsimaja manu 9 viinakuu omoku,
tule millal soad – moa olen 11.00 aigu sial.
Kui Sool oo miskit üle.....nagu kukeseena, kanamunasid, küüslauku, marjahoidist, kuremarja või plooma, või teisu ubinaid, või seena – marju, tuhleid. Või oo Sool ilus jäär ehk oinas, ehk kits ehk kass, ehk kukk, ehk jänes - üle. Võib olla Sool oo liiga palju midagist teist, näituseks : triibuga põrandariidid, või isi tetud penke või korve.
Tule mooga kaupa ajama....kaup, kauba vasta.
Ja kui Sool kohe mitte midagist ei ole, sis Sool mingi salm ehk lugu, ehk laul, ehk tants, ehk pillilugu ikka oo, sis soad selle vasta kah midagist vahetada.
Ja kui Sool kohe mittte midagist ei ole, sis võib olla soad oma lepalehte (raha) vasta kah midagist vahetada.
Igal oinal oma Mihklipäe, päevakohane söömaig lõuna paiku
Maitseme meite oma kodu juusta, veina ja kislat.
Püünel küla rahvapilli mängijad ja komejant, lõõritavad naesed ja kepsutavad Tantsusarvikud!
Kis tahas lambavillast lotut tetä, võtku pann manu või kandik.
Lõpetuseks käime Linnuse pial koa ää.
Põllumajanduse Represseerimise ja Inkvisitsiooni Ameti nuhid jäägu Paide. Mool oo teitega sadade aastate tagune võlg aada.

Vahastu väega kõbbad kibbid

kolmapäev, 14. september 2011

„Kõuekad liikuma!”

Jagan minuni jõudnud üleskutset!

Kutsume Kõue valla rahvast liikuma 17. septembril jalgsi või rattaga Kõue rahvamaja poole!

Terviseretkel „Kõuekad liikuma!” osalejad pannakse kirja Kõue rahvamaja juures kell 12-14, kus enne tagasiteed saab puhata ja väikest kosutust.

Kõigi kampaanias osalejate vahel loositakse välja auhinnad, iga vähemalt 5-liikmeline täiskasvanutest koosnev terviseretke seltskond saab eriauhinna! Tulemused avaldatakse oktoobrikuu Kõue Kuulutajas.

Võta oma küla rahvas sabasse ja hakka laupäeval, 17. septembril Kõue rahvamaja poole liikuma! NB! Oma tervise, varustuse ja ohutuse eest kannab hoolt iga matkaja ise. Marsruudi ja teepikkuse valib igaüks vastavalt oma võimetele.

Kohtumiseni Kõuel!

Tegevuse eesmärk on toetada elanikkonna pikka ja tervet tööiga ning soodustada liikumisharjumuste kujunemist. Üritust rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010-2011”.

neljapäev, 1. september 2011

Kallis Reelika, meie südames sa elad päiksepoolses toas, meie südames sa elad, suure armastuse loal, meie südames sa elad, seda keelata ei saa, sest me südamesse sisse oled kirjutatud sa....