neljapäev, 12. november 2009

Levitan infot! HOONETE KULTUURILOOLINE VÄÄRTUS

Viimase 15 aasta ehitusbuumiga kerkinu ja meie euroopalik elamupoliitika pole palju panustanud Eesti elamufondi kvaliteeti ja isikupärasse. Linna, asula ja hajaasustuse nägu ehk paiga vaim (genius loci) kujuneb füüsilise keskkonna omadustest ja seal elavate inimeste tegevuse ning väärtushinnangute koosmõjust tulenevalt.

Paide Säästva Renoveerimise Infokeskuse eesmärk on aidata kaasa traditsiooniliste ehitiste väärtustamisele ja nende säilimisele.
Arukalt talitades on vanu maju renoveerides võimalik säilitada omanäolist ja ehedat ajalugu, levitada sallivust ja keskkonnaga arvestamist, saavutada majanduslikku efekti ja säästa ressursse. Kokkuvõttes luua sellist omanäolist elukeskkonda, mida ei ole võimalik saavutada kaasaegses ehituses.

21 november kell 11.00 Paide SRIK-is (Tallinna t 11) loeng HOONETE KULTUURILOOLINE VÄÄRTUS
Lektoriks tuntud puitmajade ehitushooldespetsialist Lea Täheväli Stroh, kes kindlameelselt seisab miljööväärtuslike majade korrastamise eest ja õpetab majaomanikke oma probleemidega ise toime tulema.

Väärtustame koos vanu maju!

Heli Aade
Paide SRIK5 81 81 261http://www.srik.ee/http://www.weissenstein.ee/

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar